. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice / OPBD Teplice
 
:: Volební řád volby 2021
:: Směrnice pro přidělování bytů OPBD Teplice
               :: Oznámení - volný byt
               :: Žádost o přidělení bytové jednotky
               :: Žádost o přidělení bytové jednotky (Excel - pro vyplnění v PC)
               :: Potvrzení o převzetí žádosti - byt
:: Směrnice pro přidělování nebytových prostor
               :: Potvrzení o převzetí žádosti - nebytový prostor
:: Stanovy OPBD Teplice
:: Přihláška za člena družstva
:: Přihlášení/odhlášení člena do/z domácnosti
:: Převod družstevního podílu
:: Vzorová smlouva na pronájem nebytového prostoru
:: Pravidla pro rozúčtování služeb
               :: Pravidla pro rozúčtování služeb platná od 1.1.2018
               :: Pravidla pro rozúčtování služeb platná od 1.1.2015
:: Pravidla podnájmů bytů
:: Nařízení vlády č.91 ze dne 1.března 2010
:: Domovní řád
:: Sazebník poplatků
:: Směrnice upravující pomínky odpojování nájemníků od CZT a TUV a užívání komínů
:: Směrnice upravující provádění stavební úprav v bytě
:: Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) na OPBD Teplice
 
 
 
MeTo 2006